מיצי

*כל התמונות באתר באדיבות מייסדות ומייסדי 'צדק לכל'

מדוע 'צדק לכל' היא צו השעה?

מכיוון שלא ייתכן מאבק שלם למען בעלי החיים ללא ייצוג בבית המחוקקים.

מכיוון שדרושה עשייה שתשנה מן היסוד ולטווח ארוך את היחס לבעלי החיים בכל המערכות השלטוניות של מדינת ישראל.
מכיוון שאנחנו בתחילתה של מהפיכה במאבק למען בעלי החיים ומדינת ישראל היא אחת מנציגותיה הבולטות של מהפיכה זו.
מכיוון שמעמד בעלי החיים איננו עניין שולי. ניצני המהפיכה מלמדים אותנו כי מצבם המזעזע של בעלי החיים תחת ידיה של האנושות נוגע לליבם של יותר ויותר אנשים, של קונצנזוס הולך וגדל.
מכיוון שמדובר בהצלת נפשות – האנושות עסוקה בהשמדה שיטתית של מיליארדי בעלי חיים מידי שנה. מה יותר דחוף מלעצור השמדה ואמלול של מספרים עצומים של נפשות אינדיבידואליות?
מכיוון שמדובר בהצלת האדם – הכרה בערך חיי בעלי החיים תוביל להכרה עמוקה יותר בערך חייהם של בני האדם עצמם, לקידוש החיים באשר הם. על כך נוסיף את הצלת הסביבה מתעשיות החי שהן הגורם המוביל בפגיעה ובדלדול משאבי כדור הארץ.
מכיוון ש'צדק לכל' מאמינה בקדושת החיים באשר הם ומשום כך תפעל גם במאבק למען צדק חברתי בכל שכבות הציבור ומגזריו, מתוך מסירות, יושרה ושקיפות. זוהי מפלגה שכל זכות קיומה מושתתת על הדאגה לאחר, בייחוד זה שמופלה לרעה וזקוק לעזרתנו.

מדוע אין להסתפק בהסברה ובקידום המודעות?

מכיוון שמערכת החקיקה שלנו חסרה מאד ולקוייה מאד. היא פשוט אינה רואה את בעלי החיים. מודעות בלבד לא תשנה אפילו חוק אחד. הדרך היחידה לשנות את המצב הזה היא אך ורק באמצעות תנועה פוליטית שיכולה להשפיע על החקיקה, ואשר מחוייבת לרעיון שלנו.
מכיוון שפעילות לקידום המודעות לא תחדל, להיפך, היא תקבל מינוף משמעותי עם חבירה לממשלה והכנסת תכנים טבעוניים למערכת החינוך הממלכתית. בכלל זה, גופים העוסקים בהגברת מודעות יזכו לתקציבים ממשלתיים.

מדוע 'צדק לכל' עדיפה על מפלגות פוליטיות קיימות?

מכיוון שנושא זכויות בעלי החיים אינו נמצא באף מפלגה פוליטית במרכז הליבה, אלא כעוד פרק במצע, שנועד למשוך אותנו כאוכלוסיית יעד משמעותית.
מכיוון שהצבעה למפלגה פוליטית הנוטה שמאלה במובהק מרחיקה את כל חברינו שדעתם נוטה למרכז ולימין, וכן גם את חברינו הדתיים. מכאן שפיצול הקולות הוא בלתי נמנע.
מכיוון, שה"ירוקים" אף פעם לא עברו, ומרצ מזה כ-15 שנים אינה חלק משום ממשלה. כיצד ניתן ליישם את החזון שלנו מבלי להיות חלק מהממשלה, ולקבל עמדות מפתח, שיסייעו לנו לקדם את הרעיון שלנו בחינוך, בחקלאות, בבריאות? התוצאה העגומה היא, כי השינויים שנעשים הם מעטים, אם בכלל.

מדוע עכשיו זה הזמן להצטרף ל'צדק לכל'?

מכיוון שהמפלגה בהקמה – ואין דרך טובה יותר לתרום ולהשפיע על כל גוף ציבורי מאשר בעת הקמתו, כשהוא עוד מתעצב ופתוח יותר מתמיד לשינויים.
מכיוון ש'צדק לכל' היא מפלגה שהוקמה מתוך כוונה לאפשר לכל מי שחפץ בכך לתרום ולהירתם למען בעלי החיים ולמען תנועה פוליטית שתקדם את ערכי קדושת החיים, החמלה והצדק.