המצע שלנו

נועהש

(א) אני מאמין

  1. תנועת צדק לכל מאמינה בכל אלה:

א. כי הארץ ניתנה כפיקדון לכל יושביה, ללא הבדל מין ביולוגי

ב. כי לכל יושבי הארץ זכות לחיים, לחופש, לתנועה ולהגשמת תכלית קיומם, ללא הבדל מין ביולוגי

ג. כי כל יושב ארץ נועד למען תכלית עצמו בלבד ולא לשום תכלית אחרת

ד. כי לאדם, באשר הוא אדם, החובה והאחריות למימוש החזון של צדק לכל יושבי הארץ

 

(ב) מטרות 

מתוך השקפתה של תנועת צדק לכל שבאה לידי ביטוי בחזונה, כאמור לעיל, הציבה לעצמה תנועת צדק לכל מטרות אלה:

א. לקדם את זכויות בעלי החיים בחקיקה ובאכיפה ברוח חזון התנועה

ב. לחנך את ילדי ישראל לאהבה, לסובלנות, לחמלה ולצדק לכול

ג. להגביר את המודעות לזכויות בעלי החיים, לחשיבותם עבור עצמם, בפרט, ועבור הארץ, בכלל

ד. להגביר את המודעות ליתרונות שבצריכת מזון צמחי לעקרונות הצדק הטבעי, לבריאות ולאיכות הסביבה

ה. לקדם ולעודד מעבר מחקלאות המבוססת על ניצול בעלי חיים לחקלאות צמחית

ו. לקדם ולעודד צרכנות תוך מזעור הפגיעה בבעלי החיים

ז. להגן ולקדם את זכויות האדם, באשר הוא. להגן עליו מפני ניצול ופגיעה בו ולדאוג לרווחתו, ללא הבדלי גזע, מגדר, לאום, השקפה דתית או אחרת, ובכלל זה לשאוף לצמצום הפערים החברתיים

ח. מתוך ראיה אחראית וזהירה של המצב האזורי והעולמי, ותוך שמירה על אינטרסים חיוניים לביטחונה של מדינת ישראל, לחתור למען שלום ואחווה בין העמים, הדתות והאמונות, איש איש לפי מסורתו, דתו, אמונתו, והשקפתו, מתוך כבוד של אמת למסורת, לדת ולאמונה של האחר באשר הוא

ט. לקדם מאבק חסר פשרות בשחיתות השלטונית בפרט ובפשיעה בכלל

י. להטמיע במערכות השלטוניות באשר הן את העקרון הקובע, כי הן נאמנות הציבור, ומשלהן אין להן ולא כלום, וככאלה, שומה עליהן לשרת את הציבור ביעילות, באדיבות, בשקיפות, ובשיוויון מלא

יא. להנגיש את השירות הציבורי לאנשים בעלי מוגבלויות, לחולים ולקשישים.