התפקדו!

קרנושה3החברות במפלגה, בראש ובראשונה, היא הצהרה. הצהרה של אדם שמכריז כלפי עולם ומלואו – אני מחוייב לחזון של צדק ושל חמלה.
אלא שאין די בהכרזה בלבד. לכן, אנו רואים בחברי המפלגה את הכוח המניע של התנועה, ובהתאם, התקנון מגדיר במפורש, שאסיפת החברים היא המוסד העליון של המפלגה, וכלשונו:

15. אסיפת החברים הנה המוסד העליון של המפלגה, ובה חברים כלל חברי המפלגה.

16. אסיפת החברים תדון ותכריע בנושאים הנוגעים לאופן התנהלות המפלגה, מוסדותיה ואיושם,  ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל תהיה מוסמכת:

א. לדון ולהחליט בדבר שינויים בתקנון;

ב. לקבוע את מצע המפלגה ולשנותו;

ג. לבחור את המועצה הארצית;

ד. להחליט על פיזור המועצה הארצית או על העברת ראש המועצה מתפקידו ועריכת בחירות חוזרות בתוך התקופה הקבועה בתקנון, אך לא תתקבל החלטה כאמור אלא באסיפה שנכחו בה 20 אחוז מחברי המפלגה, וברוב של 75 אחוז מבין הנוכחים באסיפה;

לחבר זכויות נוספות, ובכלל זה הזכות להשתתף בפעילות פוליטית, חברתית וארגונית של המפלגה, הזכות לפנות לכל מוסד ממוסדות המפלגה, להציע הצעות ולבקש להשמיע את דברו בפני חבריה, וכן הזכות לקבל מידע מכל מוסד מפלגתי בכפוף להוראות התקנון

 

 

 


1.מלאו את הטופס. חובה למלא את כל השדות, מלבד שדה הפייסבוק. (עם זאת – מאוד רצוי למלא גם אותו, מאחר שהתקשורת השוטפת בין חברי מפלגה נעשית בפייסבוק.)

שימו לב, במשלוח הטופס אתם מצהירים כי אתם אזרחי המדינה ותושביה, כי מלאו לכם 17 שנים, וכי אינכם חברים במפלגה אחרת


  2.שלמו דמי התפקדות על סך 100 ש״ח באחת מהדרכים הבאות:

  1. ממש כאן ועכשיו: בלחיצה על כפתור שלם עכשיו תועבר/י ישירות לתשלום מאובטח באמצעות paypal
  2. שליחת המחאה ע"ס 100 ש"ח לפקודת "צדק לכל כי הגיעה העת", למשרד עו"ד יעקב כשדי שבכתובת: ת.ד. 4162 רעננה, מיקוד 4365924

  3. העברה בנקאית לחשבון 390800/41 ע"ש "צדק לכל כי הגיעה העת",  בבנק לאומי (10) סניף רעננה (942).

  על העברה בנקאית יש לעדכן אותנו במייל justice.for.all.israel@gmail.com


  חברים, הגיעה העת.
  בואו נעשה את השינוי. זה כאן. זה עכשיו. וזה אפשרי.